top of page
Merlinit

Merlinit

299,00 krPris
Moms ingår

Merlinit är en magisk sten med avtryck av den kombinera-de kunskapen hos shamaner, alkemister, magiker-präster och andra magi-ker. De bada färgerna blandar samman andliga vibrationerna med jord-vibrationer och ger tillträde till andliga och shamanska sfärer. Den stöder shamaner och magiska ritualer. Den underlättar läsning av akashi-krönikan*, inklusive resor till tidigare eller framtida liv i syfte att fa insikt om hur du ska leva i framtiden. Merlinit kan föra in magi i din tillvaro.

HEALING Merlinit kan anändas till att läka erfarenheter frän tidigare liv och göra ditt nuvarande liv harmonist. Den balanserar yin och yang, maskulina och feminina energier, det medvetna och det undermedvetna, intellekt och intuition.

60g -70g tumlad Sten

bottom of page