top of page
Obsidian, Hänge

Obsidian, Hänge

PrisFrån 129,00 kr
Moms ingår

ObsidIan Hänge i ovalt, Hjärta- och korsform.

Obsidian är en stark beskyddande sten som bildar en sköld mot negativitet. Den blir till ett jordande band frän baschakrat till jordens medelpunkt som absorberar negativa energier frän omgivningen och stärker vid behov. Den är till hjälp för mycket känsliga personer. Den blockerar övernaturliga attacker och avlägsnar negativ andliga päverkan. Blockera geopatisk stress eller suga upp miljöföroreningar. Främsta gáva är att den ger insikt i anledningen till disease. Den gör det lättare att smälta all som är svärt att acceptera och stärker psykisk bear betning. Den detoxifierar, löserr upp blockeringar och spänningar i bāde de

fveicka och subtila krooparna.

bottom of page